Dokumentationen skal indeholde en identifikation af værdiansættelsessubjektet og afgrænsning af værdiansættelsespræmisserne.

Dette kan fx være følgende faktuelle oplysninger:

  1. Identifikation af værdiansættelsessubjekt
  2. Beskrivelse af kontraktuelle vilkår
  3. Angivelse af værdiansættelsesdato
  4. Angivelse af udarbejdelsesdato
  5. Identifikation af transaktionsparter
  6. Formål og præmisser for værdiansættelsen
  7. Informationskilder og eventuelle forbehold
  8. Hvem der har udarbejdet værdiansættelsesrapporten