Dato for udgivelse
12 Jun 2023 11:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1556289
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1122 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. 7208 10 00 00, 7208 25 00 00, 7208 26 00 00, 7208 27 00 00, 7208 36 00 00, 7208 37 00 10, 7208 37 00 90, 7208 38 00 10, 7208 38 00 90, 7208 39 00 10, 7208 39 00 90, 7208 40 00 10, 7208 40 00 90, 7208 52 10 00, 7208 52 99 00, 7208 53 10 00, 7208 53 90 00, 7208 54 00 00, 7211 13 00 11, 7211 13 00 19, 7211 14 00 10, 7211 14 00 91, 7211 14 00 95, 7211 19 00 10, 7211 19 00 91, 7211 19 00 95, 7225 19 10 90, 7225 30 90 00, 7225 40 60 90, 7225 40 90 00, 7226 19 10 91, 7226 19 10 95, 7226 91 91 11, 7226 91 91 19 og 7226 91 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1122.

Forordningen trådte i kraft den 9. juni 2023.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1123 indført en endelig udligningstold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. 7208 10 00 00, 7208 25 00 00, 7208 26 00 00, 7208 27 00 00, 7208 36 00 00, 7208 37 00 10, 7208 37 00 90, 7208 38 00 10, 7208 38 00 90, 7208 39 00 10, 7208 39 00 90, 7208 40 00 10, 7208 40 00 90, 7208 52 10 00, 7208 52 99 00, 7208 53 10 00, 7208 53 90 00, 7208 54 00 00, 7211 13 00 11, 7211 13 00 19, 7211 14 00 10, 7211 14 00 91, 7211 14 00 95, 7211 19 00 10, 7211 19 00 91, 7211 19 00 95, 7225 19 10 90, 7225 30 90 00, 7225 40 60 90, 7225 40 90 00, 7226 19 10 91, 7226 19 10 95, 7226 91 91 11, 7226 91 91 19 og 7226 91 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2023/1123.

Forordningen trådte i kraft den 9. juni 2023.