Dato for udgivelse
07 jun 2023 11:17
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0630442
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1102 offentliggjort i EU-tidende L 147 af 7. juni 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer (toldtariffens pos. 8545 11 00 10 og 8545 90 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1102.

Forordningen træder i kraft den 8. juni 2023.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1103 offentliggjort i EU-tidende L 147 af 7. juni 2023 indført en endelig udligningstold på importen af visse grafitelektrodesystemer (toldtariffens pos. 8545 11 00 10 og 8545 90 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2023/1103.

Forordningen træder i kraft den 8. juni 2023.