Dato for udgivelse
01 jun 2023 10:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1911179
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af armeringsstænger med oprindelse i Republikken Balarus efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/1050 offentliggjort i EU-tidende L 141 af 31. maj 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af armeringsstænger (toldtariffens pos. ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10 og ex 7214 99 95) med oprindelse i Republikken Belarus (BY) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/1050.

Forordningen træder i kraft den 1. juni 2023.