Opdateret
31 May 2023 17:34
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Bemærk, at nyhedsbrevet i indberetningsvejledningen indeholder informationer om udskudte betalingsfrister for betaling af A-skat og am-bidrag i juli og august måned 2023

Nyt i denne version (14.1):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023 og ny struktur for indberetningsvejledningens afsnit om rettelser.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af fradrag og skattekort ved hhv. optjening og udbetaling af feriepenge præciseret i et nyt underafsnit. Det er ikke ny information, men alene et forsøg på at gøre de eksisterende regler iht. den ny ferielov klarere.

I afsnit 8.5 Særlige pensionsfelter er der i afsnittet "Felt 96 Sundhedsforsikring i pensionsindskud" tilføjet, at en arbejdsgiverbetalt tandforsikring er omfattet af de oplysninger der skal indberettes til feltet.

I afsnit 14. Rettelser er der indsat fem nye underafsnit således at vejledningen om rettelser er inddelt i emner. Indholdet i de nye underafsnit er ikke nyt. Læs mere herom i nyhedsbrevet.