Dato for udgivelse
17 May 2023 13:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1076533
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/968 offentliggjort i EU-tidende L 133 af 17. maj 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91,  ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 og ex 7225 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/968.

Forordningen træder i kraft den 18. maj 2023.