Dato for udgivelse
17 maj 2023 10:24
Sagsnummer
23-0911190
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Fra den 1. maj 2023 til og med den 31. december 2028 kan der søges tilbagebetaling (godtgørelse) af tinglysningsafgift ved optagelse af lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr til en anden opvarmningskilde for helårsboliger.


Du har mulighed for at få tilbagebetalt din tinglysningsafgift. Både privatpersoner og virksomheder kan søge.

Fra den 1. maj 2023 til og med den 31. december 2028 kan der søges tilbagebetaling (godtgørelse) af tinglysningsafgift ved optagelse af lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr til en anden opvarmningskilde for helårsboliger.

Formålet med ordningen er at støtte udskiftningen af opvarmningskilde ved, at man slipper for at betale tinglysningsafgift, når lånet til udskiftningsomkostningerne tinglyses.

Krav for at få godtgørelse

For at få godtgørelse af tinglysningsafgiften ved optagelse af lån, skal følgende krav være opfyldt:

  • Det udskiftede olie- eller gasfyr og den nye opvarmningskilde skal være til brug for opvarmning af en bolig, der i BBR er registreret som helårsbolig eller alternativt et sommerhus, med tilladelse til "lovlig helårsanvendelse".
  • Pantet skal være tinglyst i den bolig, hvor udskiftningen af opvarmningskilde sker
  • Udskiftningen af olie- eller gasfyret skal være afsluttet indenfor 12 måneder efter anmeldelse af pantet til tinglysning.
  • Mindst 90 pct. af det pantsikrede lån skal anvendes til udskiftning af et olie- eller gasfyr til en anden opvarmningskilde.

Hvordan søger jeg om godtgørelsen?

For virksomheder og personer (der ikke er registreret som storkunder efter tinglysningsafgiftslovens § 17)

Virksomheder og personer skal anvende følgende blanket: Godtgørelse af tinglysningsafgiften ved lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr - Skat.dk. 
For vejledning om udfyldelse af blanketten henvises til de informationer, som fremgår af blanketten.

For storkunder omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 17

Storkunder, fx banker,  skal anvende TastSelv Erhverv, hvor de i det nye felt " Godtgørelse af tinglysningsafgift ved lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr" skal angive det beløb, som samlet kan godtgøres efter ordningen i perioden, som der angives for.

Derudover skal storkunderne efter hver månedsangivelse, hvor der er angivet en godtgørelse efter ordningen, indsende en opgørelse over de godtgjorte tinglysninger. 
Dette gøres ved at anvende følgende blanket

For vejledning om udfyldelse af blanketten henvises til de informationer, som fremgår af blanketten.

Love og regler 

Reglen om godtgørelse af tinglysningsafgift ved optagelse af lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr til en anden opvarmningskilde for helårsboliger blev vedtaget ved lov nr. 369 af 2. april 2023 om ændring af tingslysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. Loven kan også findes ved at gå ind på retsinformation.dk og søge efter lov nummer og år.

Kontakt 

Har I spørgsmål, kan I kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 10.