Dato for udgivelse
11 May 2023 12:21
Til
Til penge- og pensionsinstitutter, der indberetter pensionsafgift
Sagsnummer
23-0217424
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Til alle, som indberetter pensionsafgift via webservice.

Fra den 30. juni 2023 kan der ikke længere anvendes OCES2 certifikater.

Skatteforvaltningens certifikater opdateres i henhold til OCES3-standard, og i perioden frem til den 30. juni 2023 vil der være en overgangsperiode for skift af certifikaterne. Tidsplanen findes på Skat.dk/indberet-pension under Maskinel indberetning af pensionsafgifter (PAF).  

Certifikatet anvendes ved indberetning via SKATs webservice til PAF/PBL.

Som indberetter til PAF-webservice skal du sørge for at danne nye organisationscertifikater til test og produktion baseret på OCES3. Organisationscertifikaterne skal sendes som en txt-fil til Skatteforvaltningen på paf@ufst.dk.


Her finder I de nye public-keys til certifikaterne

Download de nye certifikater under Maskinel indberetning af pensionsafgift (PAF)skat.dk/indberet-pension.

Certifikaterne findes i zip-filer under følgende overskrifter:

PAF-DEMO webservice: PAFWS-VOCES3-test (zip)
PAF-PROD webservice: PAFWS-VOCES3-prod (zip)

Certifikater, skemaer og anden dokumentation om webservicen vil altid være tilgængelig under punktet Pension på skat.dk/indberet-pension.