Dato for udgivelse
09 May 2023 09:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1721884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustrift stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/919 offentliggjort i EU-tidende L 119 af 5. maj 2023 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm (toldtariffens pos. 7304 19 90 00, 7304 29 90 90, 7304 39 88 00 og 7304 59 89 00), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2023/919.

Forordningen trådte i kraft den 6. maj 2023.