Dato for udgivelse
19 Apr 2023 10:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0256243
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udvidelse af den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1408 på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien, til at omfatte importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål afsendt fra Tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/825 offentliggjort i EU-tidende L 103 af 18. april 2023 udvidet den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1408 på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien (ID), til at omfatte importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål afsendt fra Tyrkiet (TR), uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet eller ej (Taric-kode 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10 og 7220 12 00 10).

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/825.

Forordningen træder i kraft den 19. april 2023.