Dato for udgivelse
17 Apr 2023 10:11
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antiumpingtold på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/809 offentliggjort i EU-tidende L 101 af 14. april 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/809.

Forordningen trådte i kraft den 15. april 2023.