Dato for udgivelse
14 apr 2023 10:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/453 af 2. marts 2023 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Kina, til også at omfatte importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia, uanset om de er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har i EU-tidende L 100 af 13. april 2023 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/453 af 2. marts 2023 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia (MY), uanset om de er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 100 af 13. april 2023.