Dato for udgivelse
14 Apr 2023 09:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0106905
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumgluconat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/752 offentliggjort i EU-tidende L 100 af 13. april 2023 indført en endelige antidumpingtold på importen af natriumgluconat (toldtariffens pos. 2918 16 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/752.

Forordningen træder i kraft den 14. april 2023.