Opdateret
13 apr 2023 13:08
Type
Servicevindue
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der er normal drift.

Behandlingen af filindberetninger mm. er igangsat. Køen er under afvikling.


Opdateret: 13-04-2023 12:40:36

Der er normal drift på online. 

Filindberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, modtages behandles ikke endnu.

Driftsloggen opdateres kl. 13.15 med status på behandling af filindberetninger mm.


Opdateret: 13-04-2023 11:12:05

Servicevinduet 13. april 2023 er ikke afsluttet som planlagt. Der er ustabil drift.

Der kan ikke indberettes via online, men der kan spørges på allerede indberettede oplysninger.

Fil indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, modtages men behandles ikke.

Der arbejdes på genetablering af normal drift.


Udgivet: 11-04-2023 14:19:44

eIndkomst Indberetning i produktion samt Ekstern Test Indberetning opdateres 13. april 2023 mellem kl. 08.00 og 09.00.

Der må påregnes med 30 minutters utilgængelighed under opdateringen. 

Herudover er der risiko for ustabil drift.