Dato for udgivelse
11 Apr 2023 10:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138363
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, med oprindelse i Folkerepublikken Kina som følge af Rettens dom i forenede sager T-30/19 og T-72/19.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/737 offentliggjort i EU-tidende L 96 af 5. april 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, i øjeblikket henførende under KN-kode 4011 20 90 og ex 4012 12 00 (Taric-kode 4012 12 00 10) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/737.

Forordningen trådte i kraft den 6. april 2023.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/738 offentliggjort i EU-tidende L 96 af 5. april 2023 indført en endelig udligningstold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, i øjeblikket henhørende under KN-kode 4011 20 90 og ex 4012 12 00 (Taric-kode 4012 12 00 10) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2023/738.

Forordningen trådte i kraft den 6. april 2023.