Dato for udgivelse
04 Apr 2023 10:34
Til
Importører mv.
Sagsnummer
23-0075396
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse
01.01.2023    
7019 71 00 50 Tekst ændret til:
- - - Ikke vævet produkt af ikke-tekstile glasfibre, bestemt til fremstilling af luftfiltre og katalysatorer
     
7019 72 00 50 Tekst ændret til:
- - - Ikke vævet produkt af ikke-tekstile glasfibre, bestemt til fremstilling af luftfiltre og katalysatorer
     
7019 90 00 10 Tekst ændret til:
- - Ikke-tekstile glasfibre (uanvendelig til spinding) med en fremherskende fiberdiameter på mindre end 4,6μm

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2023) som forventes udsendt ultimo juni 2023.