Dato for udgivelse
03 Apr 2023 10:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår én kinesisk producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/712 offentliggjort i EU-tidende L 93 af 31. marts 2023 indledt en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036 med henblik på at fastslå, om der bør indføres en individuel antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre og tilberedninger heraf, også benævnt »symclosen« under det internationale fællesnavn (INN), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 2933 69 80 og ex 3808 94 20 (Taric-kode 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), fremstillet med henblik på eksport til Unionen af Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (Taric-tillægskode C629).

For så vidt angår fornyet undersøgelse, ophævelse af tolden på importen og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/712.

Den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, i henhold til artikel 11, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 1. april 2023.