Opdateret
23 mar 2023 14:22
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Skattestyrelsen udsendte i version 13.9 af indberetningsvejledningen et nyhedsbrev om implementering af TIN i eIndkomst.

Skattestyrelsen kan i den forbindelse præcisere følgende:  

  • Indberetning af TIN er først et krav for lønindberetninger med en lønperiode, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem. Det betyder, at der vil være krav om indberetning af TIN for indberetninger på forudlønnede, der får deres januar-løn udbetalt i december 2023.
  • TIN skal indberettes i forbindelse med indberetning af supplerende personoplysninger for personer, der ikke er tilmeldt en adresse i Danmark. Dvs. at TIN bliver en tilføjelse til identifikationen af en indkomstmodtager, jf. indberetningsvejledningens afsnit 5. Afsnit 5 vil blive opdateret i en senere udgave med de nye oplysninger om TIN.

Der er derudover truffet beslutning om, at krydsmarkeringen "Officielt TIN" udgår som en del af indberetningsløsningen.

Ovenstående oplysninger vil blive udgivet sammen med den næste udgave af indberetningsvejledningen.