Dato for udgivelse
24 mar 2023 09:23
Til
Borgere og virksomheder, som har et køretøj, der er registreret med NEDC2-målenormen, samt visse køretøjer, som er registreret første gang inden den 1. januar 2021 med WLTP-målenormen
Sagsnummer
23-0017236
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé
Motorstyrelsen retter og tilføjer oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning for en række køretøjer i Motorregistret. Køretøjerne er enten registreret med forkert målenorm eller mangler oplysninger om endnu en målenorm.
 
Vi sender en afgørelse om ændringerne til ejerne af de berørte køretøjer. Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i registreringsafgift, sender vi en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet registreringsafgift.


Motorstyrelsen retter og tilføjer oplysninger om målenorm, brændstofforbrug og CO2-udledning

 
I en overgangsperiode er køretøjer blevet registreret med brændstofforbrug og CO2-udledning efter målenormen NEDC2. Overgangsordningen udløb 31. december 2020. Efter denne dato skulle køretøjer, som registreres første gang, registreres med oplysninger efter målenormen WLTP. 
 
Motorregistret har tidligere kun været i stand til at håndtere én målenorm, og det betyder, at nogle køretøjer mangler oplysninger om en ekstra målenorm, mens andre køretøjer er registreret forkert.

Motorregistret kan nu håndtere flere målenormer

Motorregistret er nu opdateret, så det kan håndtere, at køretøjer er registreret med mere end én målenorm, og derfor begynder Motorstyrelsen at rette og tilføje oplysninger om en række køretøjer i Motorregistret.
 
Det drejer sig om fire grupper af køretøjer:
  1. Køretøjer, der er registreret med NEDC2-målenorm og mangler oplysninger efter WLTP-målenorm.
  2. Køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm og mangler oplysninger efter NEDC2-målenorm.
  3. Køretøjer, der skulle have være registreret med WLTP-målenorm, men fejlagtigt er registreret med NEDC2-målenorm.
  4. Køretøjer, der er registreret med NEDC2-målenorm, men ved en fejl har fået ændret målenorm til WLTP.
Læs nærmere om de fire grupper nedenfor.

1. Mangler WLTP-oplysninger

En del køretøjer er kun registreret med forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen. Men hvis køretøjet skal have beregnet registreringsafgift på ny, skal det ske ud fra oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen. Derfor er det nødvendigt at tilføje oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning opgjort efter WLTP-målenormen. 
 
Forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen skal dog fortsat bruges til at fastsætte de periodiske afgifter (grøn ejerafgift), hvis køretøjet er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021. 

2. Mangler NEDC2-oplysninger

Et mindre antal køretøjer er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021med forbrugstal opgjort efter WLTP-målenormen. Disse køretøjer skal have tilføjet forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, da den grønne ejerafgift skal fastsættes ud fra disse forbrugstal. Der er dog visse køretøjer, som ikke har forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, og som derfor ikke mangler at få tilføjet forbrugstal efter NEDC2-målenormen. Det gælder fx elbiler. 

3. Fejlagtigt registreret med NEDC2 

Et mindre antal køretøjer, der er registreret første gang i Danmark efter den 1. januar 2021, er ved en fejl blevet registreret med forbrugstal efter NEDC2-målenormen. Disse skulle have været registreret med oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen, og vi ændrer derfor disse oplysninger, så køretøjerne kun vil være registreret med oplysninger efter WLTP-målenormen. 

4. Fejlagtigt registreret med WLTP 

Et mindre antal køretøjer, som korrekt blev registreret med NEDC2-målenormen inden den 1. januar 2021, har fejlagtigt fået ændret målenormen til WLTP i forbindelse med et registreringssyn. Vi tilføjer derfor forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen. Disse køretøjer vil efter tilføjelsen være registreret med forbrugstal opgjort efter både NEDC2- og WLTP-målenormerne. 

Motorstyrelsen informerer ejere og ansvarlige for afgift

Motorstyrelsen sender en afgørelse om ændringerne til ejerne af de berørte køretøjer.
 
Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i afgift, sender vi en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet afgiften. Dette forventer vi at gå i gang med i fjerde kvartal 2023, når vi har gennemført rettelser og ændringer af målenorm i Motorregistret.
 
Du kan læse mere om overgangen fra NEDC2-målenormen til WLTP-målenormen i Motorstyrelsens nyhedsbrev af 8. december 2021.