Dato for udgivelse
22 Mar 2023 12:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-198474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/611 offentliggjort i EU-tidende L 80 af 20. marts 2023 ændret forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2023/611.

Forordningen trådte i kraft den 21. marts 2023.