Dato for udgivelse
22 mar 2023 10:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0728580
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår Giant Electric Vehicle Kunshan Co., Ltd efter Rettens dom i sag T-242/19 og Rettens dom i sag T-243/19.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/609 offentliggjort i EU-tidende L 80 af 20. marts 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af pedalcykler med elektrisk hjælpemotor, i øjeblikket henhørende under KN-kode 8711 60 10 og ex 8711 60 90 (Taric-kode 8711 60 90 10), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og fremstillet af Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd (Taric-tillægskode C 383) pr. 19. juli 2018.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/609.

Forordningen trådte i kraft den 21. marts 2023

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/610 offentliggjort i EU-tidende L 80 af 20. marts 2023 indført en endelig udligningstold på importen af pedalcykler med elektrisk hjælpemotor, i øjeblikket henhørende under KN-kode 8711 60 10 og ex 8711 60 90 (Taric-kode 8711 60 90 10), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og fremstillet af Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd (Taric-tillægskode C 383) pr. 19. januar 2019.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2023/610.

Forordningen trådte i kraft den 21. marts 2023.