Dato for udgivelse
21 Mar 2023 11:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1742344
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir med oprindelse i  Republiken Korea for så vidt angår Hansol-gruppen og om ændring af resttolden.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/593 offentliggjort i EU-tidende L 79 af 17. marts 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer letvægtstermopapir af en vægt på 65 g/m2 eller derunder, i ruller af en bredde på 20 cm ellerdeorver med en vægt (inklusive papiret) på 50 kg eller derover og en diameter (inklusive papiret) på 40 cm eller deorver (»jumboruller«), med eller uden basecoat på den ene eller begge sider, overtrukket med en varmefølsom belægning på den ene eller begge sider, og med eller uden dæklag, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 4809 90 00, ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 og ex 4823 90 85 (Taric-kode 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 og 4823 90 85 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), fra den 4. maj 2017.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/593.

Forordningen trådte i kraft den 18. marts 2023.