Dato for udgivelse
17 Mar 2023 10:22
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Kina udvidet til også af omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/583 offentliggjort i EU-tidende L 77 af 16. marts 2023 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2023/583.

Forordningen træder i kraft den 17. marts 2023.