SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.164.LSR: Udbetaling af skattekredit af afholdte udviklingsomkostninger til udvikling af protein-snacks – Driftsomkostninger
Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
25 Jul 2023 13:54
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-11850/2023-HEL

Østre Landsret
Landsretsdato
25 Jul 2023 23:30
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen