Dato for udgivelse
08 mar 2023 15:36
Til
Til penge- og pensionsinstitutter, der indberetter pensionsafgift
Sagsnummer
23-0217424
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Til alle, som indberetter pensionsafgift via webservice.

Skattestyrelsens certifikat udskiftes onsdag den 29. marts 2023 kl. 12.00 og fra samme tidspunkt udløber de tidligere certifikater.

Certifikatet anvendes ved indberetning via SKATs webservice til PAF/PBL.


Her finder I de nye puplic-keys til certifikaterne 

Download de nye certifikater under Maskinel Indberetning af pensionsafgift (PAF)skat.dk/indberet-pension.

Certifikaterne findes i zip filerne under følgende overskrifter

PAF webservice: Skatteforvaltningen - SKAT PAF Web Prod-public 

PAF-DEMO webservice: Skatteministeriet - SkatClassic Paf Test-public

Bemærk, at der også sker ændring i certifikatet fra tidligere, hvorfor der kan være behov for at opdatere trust keystores i softwaren, der kalder PAF service. ZIP-filerne indeholder både certifikat og trust keystores.

Vi gør opmærksom på, at alle kald til PAF-webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk. Vi konstaterer, at der stadig foregår kald til det tidligere site, hvilket er forkert, da det snart vil blive lukket. Det henstilles til institutterne at undersøge forholdet, så alle webservice kald sendes til den korrekte site: services.extranet.skat.dk.

Certifikater, skemaer og anden dokumentation om webservicen vil altid være tilgængelig under punktet Pension på skat.dk/indberet-pension.