Dato for udgivelse
06 Mar 2023 10:30
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia, uanset om der er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/453 offentliggjort i EU-tidende L 67 af 3. marts 2023 udvidet den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer afsendt fra Malaysia (MY), uanset om de er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej (Taric-kode 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35 og 7307 23 90 40).

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/453.

Forordningen trådte i kraft den 4. marts 2023.