Dato for udgivelse
28 Feb 2023 11:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
23-0075395
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
16.02.2023
0807 19 00 60 I henvisning til Nyhedsbrev af 01.02.2023 udgår tarickoden alligevel ikke
2820 10 00  00 Udgår og erstattes af:
2820 10 00 - Mangandioxid:
10 - - Elektrolytiske mangandioxider (dvs. mangandioxider, der er fremstillet ved en elektrolytisk proces), der ikke er varmebehandlet efter den elektrolytiske proces 5,3%
90 - - Andre varer 5,3%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2023) som forventes udsendt ultimo marts 2023.