Dato for udgivelse
21 Feb 2023 14:36
Til
Virksomheder og private, der bruger Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Med virkning fra 21. februar 2023 frigives en ny release af Motorregistret.

Når der foretages debitorskifte på et leasingkøretøj, kan dette nu gennemføres uden at annullere den aktuelle leasingaftale.

Derudover har vi gennemført en del mindre, tekniske fejlrettelser og moderniseringer i systemet. Disse har dog ingen umiddelbar indflydelse på din brug af systemet.


Med virkning fra 21. februar 2023 frigives en ny release af Motorregistret med nedenstående ændringer.

Når der foretages debitorskifte på et leasingkøretøj, kan dette nu gennemføres uden at annullere den aktuelle leasingaftale.

Rettelsen muliggør altså debitorskifte, uden uhensigtsmæssig annullering af den aktive aftale. Dette har været en udfordring for flere leasingselskaber i længere tid og har desværre medført en del manuel sagsbehandling.

Releasen foretages i perioden 21. februar kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.

Venlig hilsen

Motorstyrelsen