Dato for udgivelse
10 feb 2023 12:08
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
23-0137298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ny tariferingsforordning 


Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN). Forordning 2023/248 vedrører tarifering af tørrede bøffelører og tørret oksekød. Varerne skal tariferes under KN-kode 0511 99 85. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 34 af 6. februar 2023 og træder i kraft 26. februar 2023.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering