Opdateret
09 feb 2023 13:17
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i version 13.9 af indberetningsvejledningen

Nyhedsbrevet er opdateret med oplysninger om indberetning af TIN (Taxpayer Identification Number) i eIndkomst.

I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter er listen med organisationer, der er registreret som FGO i eIndkomst opdateret.

Der er tilføjet ændringer til afsnit 17. Grænsegængere. I afsnittet "Hvordan skal der indberettes" for ansatte, der er omfattet af Øresundsaftalen, er det specificeret, at arbejdsgiver skal rette allerede foretagne indberetninger, hvis det viser sig, at de er forkerte fordi beskatningsretten, som følge af Øresundsaftalen, er overgået til bopælslandet.

Nyt i version 10.7 af den tekniske vejledning

Der er i afsnit 4.8 præciseret, at der kun undtagelsesvist bør forekomme flere enslydende record 5000 pr. se-nr. fordi det kan føre til forlængede svartider.