Dato for udgivelse
07 feb 2023 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jan 2023 11:48
SKM-nummer
SKM2023.68.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0506476
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Kryptovaluta, afkast, beskatning, retserhvervelsestidspunkt
Resumé

Sagen omhandlede beskatningen af afkast af kryptovaluta indskudt på platformen Nexo. Skatterådet fandt efter indstillingen, at det pågældende afkast, uanset afkastets form og værdi, skulle anses for retserhvervet på tildelingstidspunktet i relation til praksis omkring statsskattelovens § 4. Afkastet skulle ikke anses for renter, da det ikke opfyldte rentedefinitionen.

Hjemmel

Kursgevinstlovens § 1
Personskattelovens § 4
Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 1
Personskattelovens § 4
Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.1

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes at når Spørger anvender EUR til at købe EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io, er der skatteretligt tale om en afståelse af EUR?
 2. Kan det bekræftes, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af EURx stablecoin skal kvalificeres som afkast efter statsskatteloven?
 3. Kan det bekræftes, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af EURx stablecoin skal kvalificeres som renter?
 4. Kan det bekræftes at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af NEXO Token skal kvalificeres som afkast efter statsskatteloven?
 5. Kan det bekræftes, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af NEXO Token skal kvalificeres som renter?

Svar:

 1. Ja
 2. Ja, se dog begrundelse
 3. Nej
 4. Ja
 5. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmål 1-5

Spørger har anvendt EUR til at købe EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io.

Handelen sker ved at Spørger anvender EUR til at købe EURx stablecoin som indskydes på brugerens Nexo Savings Wallet på tjenesten Nexo.io.

Nexo Savings Wallet

Når EURx stablecoin opbevares på brugerens Nexo Savings Wallet, så modtager brugeren et dagligt afkast, enten i form af EURx stablecoin eller Nexo Tokens.

En EURx stablecoin er en kryptovaluta, som følger værdien af en EUR 1:1, og kan derfor på ethvert tidspunkt sælges til den værdi.

Det fremgår af Nexo Wallet Services General Terms and Conditions, at

Spørger har muligheden for at enten anvende sine EURx stablecoins til at købe andre kryptovalutaer, eller at sælge sine EURx stablecoin og modtage EUR på sin almindelige bankkonto. Spørger har på intet tidspunkt en EUR-balance på sin Nexo Savings Wallet.

“Nexo Wallet Services General Terms and Conditions

(…)

II. DEFINITIONS

(…)

4.      Digital Assets means any digital assets (such as cryptocurrencies, stablecoins and tokenized assets, including NEXO Tokens), accepted and supported by Nexo, and subject to revision, prohibitions and limitations at any time.

5.      EURx/GBPx/USDx means a EUR/GBP/USD stablecoin, asset-backed by Nexo, with a guaranteed 1-to-1 conversion to EUR/GBP/USD at all times.

(…)

9.      Nexo Account means a personal or business account, opened with Nexo, through which you can use the Nexo Wallet Services.

(…)

13.  Nexo Earn Interest Product means a product offered by Nexo, allowing you to earn Interest on your Digital Assets in accordance with the relevant general terms and conditions.

14.  Nexo Exchange Service means the execution by Nexo of exchange transactions and the topping up of the proceeds thereof, respectively the Digital Assets, into the Savings or Credit Wallets of the Clients’ Nexo Accounts, as the case may be, in accordance with the relevant general terms and conditions, as well as the related Nexo Wallet Services offered by Nexo through the Nexo Platform.

15.  Nexo Loyalty Program means a program offered by Nexo, providing the Clients with preferential terms depending on the ratio of NEXO Tokens in their Nexo Accounts to the Portfolio Balance, as indicated on the Nexo Platform.

(…)

III. NEXO WALLET SERVISES

(…)

1.1. Digital Asset wallet wherein all the Digital Assets approved and supported by Nexo can be stored by you (“Digital Asset Wallet");

1.2. Nexo Exchange Service;

1.3. Transfer of Digital Assets from one Nexo Account to another, or to an external recipient (“Nexo Transfer Service");

(…)

3. The access to your Nexo Account will allow you to: (i) request a Nexo Wallet Service; (ii) view your balance and Transaction History; (iii) top up, withdraw and transfer Digital Assets, for which such options are available on the Nexo Platform and in the Nexo Account, and subject to revision from time to time at our sole and absolute discretion; (iv) perform other actions in relation to the above.

(…)

V. TOPPING-UP OF DIGITAL ASSETS

 1. You can top up Digital Assets into your Nexo Account at any time by effecting a Digital Assets transfer from your personal wallet to your Digital Asset Wallet, while specific requirements for a minimum amount of each Digital Asset may apply from time to time, as indicated оn the Nexo Platform. You can subsequently use the Digital Assets in your Nexo Account for earning Interest thereon in accordance with the Nexo Earn Interest Product or for securing your Nexo Crypto Credit, as well as for any other Nexo Wallet Service in accordance with these General Terms and the specific terms and conditions of the relevant Nexo Wallet Service, if any.

(…)

3.      A transfer to your Digital Asset Wallet is confirmed once the balance of your Digital Asset Wallet has been updated with the corresponding amount.

4.      We reserve the right to reject any transfer to your Digital Asset Wallet, in which case we will transfer back the same amount of the relevant Digital Asset to the wallet from which it has been sent.

5.      (…)

We do not guarantee the availability of any exchange rate, except for the cases of EURx/GBPx/USDx which is 1-to-1 pegged to the EUR/GBP/USD at all times.

(…)

VI. WITHDRAWAL

1.      Subject to the specific terms of the Nexo Crypto Credit General Terms and Conditions or the Nexo Earn Interest Product General Terms and Conditions, if any, you may request for: (i) withdrawal of all or part of the Digital Assets other than those used as Collateral of a Nexo Crypto Credit to your personal wallet, together with the Interest accrued thereon, the latter as applicable to the Nexo Earn Interest Product only, as well as those to which certain prohibitions or limitations apply, as indicated in the Nexo Account and on the Nexo Platform; (ii) withdrawal of the fiat equivalence of certain Digital Assets together with the Interest accrued thereon, as applicable to the Nexo Earn Interest Product, or the fiat equivalence of the Digital Assets, as applicable to the Nexo Crypto Credit, by instructing Nexo to sell the relevant Digital Assets and Interest, as the case may be and if applicable, and transfer the fiat proceeds of the sale transaction to a bank account designated by you.

2.      All fees and charges for the bank transfer under Art. VI.1., if any, shall be at your expense. The sale transactions are irreversible and final once you have provided the relevant instructions to Nexo, and you cannot change, withdraw or cancel the authorization to Nexo to complete any pending or partially completed transactions. Nexo shall not be liable for any partially completed transactions or delays in the processing of your instructions. We do not guarantee the availability of any exchange rate, except for the cases of EURx/GBPx/USDx which is 1-to-1 pegged to EUR/GBP/USD at all times. However, Nexo always devotes significant efforts to find and use the best exchange rate for the purpose of the above so that your interests can be fully protected.

(…)

VII. DIGITAL ASSETS TRANSFER

1.      You may transfer any Digital Asset other than the one used as Collateral of a Nexo Crypto Credit, and the one regarding which prohibitions or limitations of Digital Asset Transfers apply, as indicated in the Nexo Account and on the Nexo Platform, from your Digital Asset Wallet to a specified wallet of a third party.

(…)".

Aftale om afkast på Nexo

Ved at have EURx stablecoin stående på sin Savings Wallet, modtager Spørger et dagligt afkast på sin EURx stablecoin. Afkastet er reguleret af aftalen Nexo Earn Interest Product General Terms and Condition.

Det fremgår af aftalen, at afkastet bliver automatisk overført til Spørgers Savings Wallet dagligt. Det fremgår endvidere af aftalen, at Spørger bevarer ejerskabet af sine EURx.

Spørger har endvidere mulighed for et øget afkast, ved at fastlåse sit indskud i en bestemt periode ved at anvende produktet Nexo Earn Interest Fixed Term. Det lægges til grund i denne besvarelse, at Spørger ikke anvender dette produkt, men at Spørger kun anvender Nexo Earn Interest.

Det fremgår af Nexo Earn Interest Product General Terms and Conditions, at:

“(…)

IV. SPECIFIC FEATURES OF THE NEXO EARN INTEREST PRODUCT

 1. The Nexo Earn Interest Product allows you to earn Interest on certain Digital Assets topped up into the Savings Wallet of your Nexo Account in accordance with Section V of the Nexo Wallet Services General Terms and Conditions, or moved to the Credit Wallet of your Nexo Account (applicable only to the NEXO Tokens). All such Digital Assets are indicated on the Nexo Platform and in the Nexo Account and are subject to revision from time to time, at our sole and absolute discretion. As a rule, Interest is earned on all Digital Assets falling within the above category unless used for other purposes on the Nexo Platform.
 2. You are allowed to have multiple active Nexo Earn Interest Products, running simultaneously. Interest will be accrued separately on each Nexo Earn Interest Product.

(…)

V. INTEREST

 1. The Interest shall commence accruing on the Digital Assets at a certain rate, as of the expiry of 24 (twenty-four) hours of their topping up into the Savings Wallet of your Nexo Account (“Start Time"), and may be earned in the same Digital Assets as the ones on which it is accrued or in NEXO Tokens (applicable to Digital Assets different from NEXO Tokens), as per your choice on the Nexo Platform. You may, at any time, switch from earning in-kind to earning in NEXO Tokens, if applicable, and vice versa. The Interest shall be compound when earned in-kind and simple when earned in NEXO Tokens.
 2. The Interest shall be subject to revision from time to time, at our sole and absolute discretion. As a rule, in case you opt for earning in NEXO Tokens rather than earning in-kind, if applicable, higher Interest shall be accrued on your Digital Assets, consisting of the standard Interest applicable to the relevant Digital Assets and bonus Interest, as indicated on the Nexo Platform. We will notify you of the new Interest on the Nexo Platform. Unless indicated otherwise in the notification, the new Interest shall apply on the next calendar day following the said notification.
 3. The Interest shall be calculated on a daily basis, at a certain time on each calendar day, on the basis of the actual number of days elapsed in a 365-day year. When the Interest is accrued in NEXO Tokens, if applicable, for the purpose of determining the amount of the latter, the USD equivalent of the in-kind Interest on the relevant Digital Assets up to the above time is converted into NEXO Tokens.

(…)".

Spørgsmål 4 og 5

Aftale om Nexo Token

Efter at have konverteret EUR til EURx stablecoin på tjenesten Nexo Earn Interest Product, vil Spørger udover at modtage afkast i form af EURx stablecoin, kunne vælge at modtage dele af afkastet i form af Nexo kryptovaluta (Nexo Token). Nexo Token er en kryptovaluta, der giver diverse fordele, når en bruger anvender Nexos tjenester.

Blandt andet giver en Nexo Token Spørger muligheden for at modtage et øget afkast på en brugers EURx stablecoin som denne har i sin Savings Wallet. Nexo Tokens giver også mulighed for rabat på diverse overførsler og en lavere rente ved lån af kryptovaluta.

Nexo Token er defineret i Nexo Wallet Services General Terms and Conditions:

“(…) 

18.  NEXO Token means a native utility Digital Asset of Nexo, allowing you to use a wide variety of additional features of the Nexo Wallet Services and/or be granted preferential Interest or other terms by Nexo."

Endvidere fremgår det af https://Nexo.io/token, at en Nexo Token vil kunne give Spørger følgende:

“Earn up to 50% More on Your Idle Crypto

There are two levers to pull here. First, you can increase your Loyalty tier and earn more interest by holding more NEXO Tokens. And secondly, you can get up to 2% additional interest by opting to earn in NEXO Tokens.

Get up to 0.5% Back on Each Transaction

For each crypto purchase or swap you make on the Nexo Exchange we’ll reward you with up to 0.5% in crypto rewards.1 The rewards go automatically into your Savings Wallet, meaning that you’ll start earning interest on them immediately!

Borrow at Rates Starting From Just 0% APR

As you increase your Loyalty tier, your borrowing rate automatically decreases. For example, if you hold 10% or more of your Portfolio Balance in NEXO and you maintain an LTV of 20% or below, you qualify for our lowest rate of 0% APR.

Get 2% Back in Rewards on Your Nexo Card

The more NEXO Tokens you hold in your portfolio, the more crypto rewards you will earn back when using your Nexo Card. Get rewarded on every purchase in Bitcoin - up to 0.5% back - or NEXO Tokens - up to 2% back.

Get Up to 5 Free Crypto Withdrawals per Month

Depending on your Loyalty tier, you will receive between 1 and 5 free crypto withdrawals per month to an external wallet. You can also make unlimited free-of-charge fiat withdrawals, plus crypto and fiat transfers into your Nexo Wallet."

Spørgeren er den 21. december 2022 fremkommet med følgende bemærkninger til Skattestyrelsens indstilling:

Vedrørende Skattestyrelsens afsnit “Spørgsmål 4 og 5" bemærkes det t.o., at det er hele afkastet, som kan modtages som NEXO kryptovaluta.

I Skattestyrelsens afsnit “Spørgsmål 2" fremgår følgende:

“Spørgers EURx stablecoins bliver efter det oplyste ikke indskudt i en pulje, men forbliver i Spørgers wallet, og det lægges derfor til grund, at der hverken sker udlån, lån til eje eller afståelse mv. af de pågældende EURx stablecoins. “

Tjenesten Nexo.io (og andre lignende centraliserede afkast givende tjenester) fungerer meget på samme måde som brøkreserve-bankvæsen, som man kender det fra almindelige banker. De indskudte aktiver forekommer ikke synligt for brugeren at blive udlånt og kan til enhver tid hæves fra indskyderens brugerkonto (måske ved undtagelse af stormløb mod banken/tjenesten). Bagvedliggende kan der dog forekomme udlån af de indskudte aktiver (i nærværende sag formidlet af Nexo), da det er på denne måde, at det er muligt at skabe et afkast.

Om dette udlån bagvedliggende forekommer som et indskud i en “pulje" vides ikke. Om dette bagvedliggende udlån i nærværende sag kan have en betydning for Spørgers dispositioner i en skatteretlig forstand, når der er tale om formuegoder (kryptovaluta) og ikke aktiver, som er reguleret efter kursgevinstloven, må Skattestyrelsen vurdere. Det bemærkes ligeledes, at der mellem Spørger og Nexo ikke indgås et gældsforhold (jf. SKM2021.449.SR). Om der i forbindelse med indgåelsen af det bagvedliggende udlån forekommer et gældsforhold mellem Nexo og en tredje part vides heller ikke. De bagvedliggende forhold har muligvis ikke betydning for Spørgers forhold, men disse uddybende bemærkninger vedrørende de faktiske forhold gives blot for at sikre Skattestyrelsen bedst muligt kan foretage en korrekt vurdering af situationen og for at undgå eventuelle misforståelser.

I Skattestyrelsens afsnit “Spørgsmål 4" fremgår følgende:

“Skattestyrelsen har i begrundelsen til spørgsmål 2 fundet, at et afkast på Spørgers investering i EURx stablecoin på en wallet hos Nexo er et afkast, der ikke skal beskattes sammen med de købte EURx stablecoins. Afkastet skal beskattes selvstændigt. Det er Skattestyrelsens vurdering, at dette også er gældende, hvis der vederlagsfrit modtages et afkast i en anden form. Fx i form af en Nexo Token, jf. Skattestyrelsens begrundelse til spm. 2."

Hvis det er tilfældet at Skattestyrelsen er af den opfattelse at nærværende afkast i NEXO kryptovaluta modtages som vederlag, så er Spørger enig i, at retserhvervelsestidspunktet er, når der er opnået en endelig ret til at disponere over afkastet.

Hvis det er Skattestyrelsens opfattelse, at afkastet i NEXO er modtaget vederlagsfrit er Spørger ikke enig i at det samme er gældende. Hvis det er tilfældet at der tildeles kryptovaluta vederlagsfrit, altså uden at tildelingen er omfattet af et retsforhold (jf. Den juridiske vejledning, D.A.8.1.1.1.2 Hvad er vederlag?), og tildelingen er på baggrund af en tidligere erhvervelse af kryptovaluta, så er det Spørgers opfattelse at retserhvervelsestidspunktet for tildelingen er anskaffelsestidspunktet for den tidligere/oprindelige erhvervelse.

En vederlagsfri tildeling, på baggrund af en tidligere erhvervelse, er der allerede praksis for ikke skal beskattes på tildelingstidspunktet, men først ved en eventuel efterfølgende realisering (jf. citater fra SKM2018.104.SR herunder). Dette skyldes den vederlagsfri tildeling allerede anses retserhvervet med den oprindelige erhvervelse.

Hermed er vederlagsfri tildelinger angiveligt formueforøgelse og ikke en indtægt (før en senere eventuel realisering). Baggrunden for dette er angiveligt bl.a. at der netop ikke er tale om pengefordringer, men som bekendt er tale om formuegoder. Hvis man skal forsøge at lave en analogi til en situation med fysiske formuegoder, så forekommer situationen at være sammenlignelig med, hvis en person har erhvervet et maleri med det formål at kopiere dette i flere eksemplarer (spekulation eller næring). Når personen har malet endnu et eksemplar af det oprindeligt erhvervede maleri, skal personen ikke allerede på dette tidspunkt beskattes af værdien af kopien. Dette er tilfældet, da det er Statsskatteloven og dermed realisationsprincippet, der er gældende for formuegoder. Først når kopien sælges, er der opnået en indtægt og den samlede årsindtægt herfra kan så efterfølgende beskattes. Det samme er umiddelbart tilfældet for digitale formuegoder. Når man vederlagsfrit (eller egenhændigt uden at være omfattet af retsforhold) “duplikerer" sit formuegode, her kryptovaluta, så skal tildelingen ikke beskattes på tildelingstidspunktet. Denne praksis er allerede dannet i SKM2018.104.SR i forbindelse med Bitcoin Cash tildelinger på baggrund af tidligere erhvervet bitcoins jf. nedenstående citater.

“Spørger fik som ejer af ca. 16,5 bitcoins den 1. august 2017 vederlagsfrit tildelt et tilsvarende antal bitcoin cash som følge af en "Hard Fork", dvs. en form for spaltning eller forgrening af bitcoins." (Spørgers understregning)

Skattestyrelsen fortsætter i SKM2018.104.SR:

“Det er SKATs opfattelse, at tildelingen af bitcoin cash er skattefri for spørger på tildelingstidspunktet, idet tildelingen må anses som en del af de allerede købte bitcoins og dermed også anskaffet med samme hensigt.

Dette indebærer, at beskatningen af bitcoin cash først finder sted ved afståelsen, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a."
(Spørgers understregning)

Ligeledes fremgår det af SKM2018.104.SR at ved vederlagsfri tildelinger udgør anskaffelsessummen for tildelingen 0 kr. Hvorfor der ikke kan realiseres et tab ved et efterfølgende salg, hvorfor der heller ikke kan opnås fradrag.

“Salgssummen for den tildelte beholdning af bitcoin cash skal fuldt ud medregnes til den skattepligtige indkomst som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, da den vederlagsfrie tildeling følgelig ikke medfører en fradragsberettiget anskaffelsessum." (Spørgers understregning)

“Ved afståelse af de vederlagsfrit tildelte bitcoin cash udgør anskaffelsessummen 0 kr., hvorfor der ikke kan realiseres et skattemæssigt tab ved salg heraf." (Spørgers understregning)

Hvis det er Skattestyrelsens opfattelse, at tildelte NEXO kryptovaluta forekommer vederlagsfrit må det gøres gældende, at der ikke er en saglig forskel mellem nærværende tildelinger og tildelingerne i SKM2018.104.SR, som berettiger et forskelligt beskatningstidspunkt for disse tildelinger.

Kvalifikation af stablecoins (EURx)

Spørger er enig med Skattestyrelsen i, at nærværende spothandel erhvervelser af stablecoins (her EURx) ikke skal kvalificeres som finansielle kontrakter efter kursgevinstloven. Før at der kan være tale om en finansiel kontrakt omfattet af KGL §29, skal følgende kriterier som bekendt vær opfyldt (jf. C.B.1.8.1):

1) Bindende aftale mellem parterne

2) Tidsmæssig forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt

3) Aftale om afviklingspris eller -kurs

Det antages at på baggrund af argumentationen i Spørgers mail per den 1. november 2022, at Skattestyrelsen er af den opfattelse, at ingen eller som minimum ikke alle af disse kriterier er opfyldt ved spothandel erhvervelser af nærværende stablecoins, hvorfor et eventuelt afkast heller ikke udgør kapitalindkomst i form af renter. Det anmodes, at disse bemærkninger (jf. notatpligten) vedlægges til den offentliggjorte sagsfremstilling. Dette så det eksplicit fremgår, hvorledes nærværende spothandel erhvervelser af stablecoins ikke af Skattestyrelsen ikke er kvalificeret som indgåelse af en finansiel kontrakt efter kursgevinstloven. Denne afklaring vil være i offentlighedens interesse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger har anvendt EUR til at købe EURx på tjenesten Nexo.io. EURx er en stablecoin EURx, som følger kursen på EUR. Nærværende dispositioner er efter Spørgers opfattelse fuldt sammenlignelige med dispositionen i SKM2021.449.SR (spørgsmål 1) på tjenesten BlockFi.com og ligeledes relateret til bindende svar [...]. Nærværende anmodning er dog mere specifik (end SKM2021.449.SR), da det ønskes at afklare forholdene omkring den specifikke stablecoin (Kryptovaluta der typisk følger prisen på almindelig valuta) EURx.

Af Nexo’s Wallet Services General Terms and Conditions fremgår, at brugeren er garanteret muligheden for at omveksle EURx til EUR til kurs 1:1.

Af Nexo’s hjemmeside fremgår følgende:

“After successfully topping up EUR, we automatically exchange the amount´s equivalent to EURx with a guaranteed 1-to-1 conversion rate. You earn up to 12% annual interest on your EURx which is secured at all times by asset-backed portfolios of overcollateralized loans. Upon a withdrawal request, the EUR equivalent of EURx is automatically exchanged at the guaranteed 1-to-1 conversion rate and we send the EUR back to you."

Spørgsmål 2 og 3

Spørgers indestående EURx stablecoins giver et procentmæssigt afkast i EURx. EURx afkast kan hæves til brugerens bankkonto, hvorved disse sælges og Spørger modtager EUR på sin almindelige bankkonto.

Spørgsmål 4 og 5

Spørger har ligeledes mulighed for at modtage afkast på indestående EURx stablecoins i kryptovaluta NEXO. NEXO er en token, som kan give brugere af Nexo.io diverse fordele fx et bedre afkast på indestående EURx.

Det skatteretlige grundlag for nærværende anmodning må umiddelbart være det samme som i SKM2021.449.SR og [...], hvor det mest væsentlige angiveligt er, at det er Statsskatteloven, der i udgangspunktet skaber det skatteretslige grundlag for kursgevinster/tab og afkast på kryptovaluta.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at når Spørger anvender EUR til at købe EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io, er der skattemæssigt tale om en afståelse af EUR.

Begrundelse

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at der sker køb af et aktiv (EURx stablecoin), og dette medfører, at der er sket afståelse af de EUR, der anvendes til at købe dette aktiv. Allerede på den baggrund mener Skattestyrelsen, at der skal svares "Ja" på spørgsmål 1, og det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af EURx stablecoin skal kvalificeres som afkast efter statsskatteloven.

Begrundelse

Skattestyrelsen forstår spørgsmålet på den måde, at der spørges om den skatteretlige behandling af et "afkast", der opnås ved at bruge Nexo, når Spørger har en coin stående på en wallet hos Nexo. Afkastet, der spørges om, er et afkast i EURx stablecoin.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de coins, der står på en wallet hos Nexo, er en selvstændig aktivtype, som Spørger har skatteretligt erhvervet, jf. besvarelsen i Spørgsmål 1. Spørger kan disponere over de pågældende coins, herunder foretage handler med dem mv.

Følgende fremgår af det oplyste om afkastet:

"Når EURx stablecoin opbevares på brugerens Nexo Savings Wallet, så modtager brugeren et dagligt afkast, enten i form af EURx stablecoin eller Nexo Tokens."

Der skal tages stilling til beskatningen af afkastet af, Spørgers indestående på sin wallet hos Nexo, når afkastet er i form af yderligere coins.

Spørger modtager et afkast af de EURx stablecoins, som han har stående på sin wallet. Afkastet tilskrives Spørgers wallet, og beregnes på baggrund af de EURx stablecoins, som Spørger har stående.

Til Spørgers bemærkninger om, at det er uvist, om de indskudte aktiver eventuelt kan videreformidles, bemærkes, at der under nærværende begrundelse alene er taget stilling til det modtagne "afkast", der efter Skattestyrelsens opfattelse skal behandles som et selvstændigt aktiv, hvorfor det ikke får betydning for besvarelsen af den konkrete sag, om der eventuelt sker udlån eller afståelse af de underliggende aktiver. Derudover er det Skattestyrelsens opfattelse af faktum, at de indskudte stablecoins rent faktisk forbliver i Spørgers wallet i indskudsperioden.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at afkast i form af yderligere EURx stablecoins, der er tilskrevet på baggrund af de EURx, som Spørger i forvejen har i sin wallet, skal beskattes efter statsskattelovens § 4.

Det skattepligtige beløb opgøres som værdien af de modtagne EURx stablecoins på tildelingstidspunktet, som må anses for det tidspunkt, hvor afkastet er aktualiseret og konkretiseret, og hvor der således er erhvervet ret hertil. Værdien af de pågældende EURx stableoins skal opgøres til handelsprisen for EURx stablecoin på retserhvervelsestidspunktet.

Til Spørgers bemærkninger til høringssvaret om, at Skattestyrelsen således har bekræftet, at den løbende beskatning stablecoins skal ske efter reglerne i statsskatteloven og ikke efter kursgevinstloven som en finansiel kontrakt, bemærkes, at besvarelsen af spørgsmålet alene tager stilling til, at afkastet i form af nye stablecoins opgjort som værdien på tildelingstidspunktet, er omfattet af statsskattelovens § 4. Der er ikke hermed tilsigtet en praksisændring af beskatningen af stablecoins, jf. SKM2022.300.SR. Skattestyrelsen bemærker derudover, at den pågældende afgørelse er endelig (dvs. den er ikke påklaget), og at den er offentliggjort på SKM, således at den må anses for udtryk for administrativ praksis på det pågældende område.

Værdien af afkastet på tildelingstidspunktet betragtes som anskaffelsessum i den efterfølgende lagerbeskatning efter reglerne i kursgevinstloven, såfremt aktivet i øvrigt skal kvalificeres som eksempelvis en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1, eller en struktureret fordring efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3. Skattestyrelsen bemærker, at gevinst og tab på finansielle kontrakter og strukturerede fordringer medtages i kapitalindkomsten.

Spørgsmålet kan på baggrund af ovenstående besvares bekræftende og det indstilles, at spørgsmålet besvares med et "Ja, se dog begrundelse".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se dog begrundelse".".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af EURx stablecoin skal kvalificeres som renter.

Begrundelse

Skattestyrelsen henviser til besvarelsen til spørgsmål 2, hvor det indstilles, at afkastet i form af yderligere EURx stablecoins er indkomst efter statsskattelovens § 4.

Af statsskattelovens § 4, sk. 1, litra e, fremgår nærmere, at renteindtægter er skattepligtige. Renteindtægter er kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 1. Der findes ikke en definition af rentebegrebet i dansk skattelovgivning. Der har derimod udviklet sig en skatteretlig definition i retspraksis, hvorved der ved den skattemæssige definition af renter forstås et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition, se Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.1.1.

For at der kan siges at være tale om renter, skal der således foreligge et gældsforhold mellem parterne, hvor kreditor, der modtager rentebetalingen, har en pengefordring på debitor. Som sagen foreligger oplyst, herunder at der hverken sker udlån, lån til eje eller afståelse mv. af de pågældende EURx stablecoins, ses der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke at foreligge et pengekrav, der udspringer af et gældsforhold mellem Spørgeren og administrator Nexo.io.

På baggrund af ovenstående, er det Skattestyrelsens opfattelse, at det pågældende afkast af EURx stablecoin på platformen Nexo.io ikke kan anses for renter af en pengefordring. Afkastet skal som anført i spørgsmål 2 beskattes efter statsskattelovens § 4.

Spørgsmålet kan derfor ikke besvares bekræftende og det indstilles, at spørgsmålet besvares med et "Nej".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at afkast af Spørgers investering på EURx stablecoin på tjenesten Nexo.io i form af NEXO Token skal kvalificeres som afkast efter statsskatteloven.

Begrundelse

Det fremgår af sagens oplysninger, at Spørger har muligheden for at tilvælge at modtage et afkast af sin EURx stablecoin i form af Nexo Token. Nexo Token er en kryptovaluta, der gives til Spørger, når Nexos tjenester anvendes.

Blandt andet giver Nexo Spørger muligheden for at modtage et øget afkast i form af Nexo Tokens på de EURx stablecoins, som Spørger har i sin Savings Wallet, og Spørger kan også modtage et afkast i andre situationer i form af Nexo Token.

I spørgsmål 2 og 3 blev der taget stilling til et afkast i form af EURx stablecoin. Spørger ønsker nu en stillingtagen til et afkast, der kan fås som en Nexo Token.

Skattestyrelsen har i begrundelsen til spørgsmål 2 fundet, at et afkast på Spørgers investering i EURx stablecoin på en wallet hos Nexo er et afkast, der ikke skal beskattes sammen med de købte EURx stablecoins. Afkastet skal beskattes selvstændigt. Det er Skattestyrelsens vurdering, at dette også er gældende, hvis der vederlagsfrit modtages et afkast i en anden form. Fx i form af en Nexo Token, jf. Skattestyrelsens begrundelse til spm. 2.

Skattestyrelsen er derfor af den opfattelse, at hvis det vederlagsfrie afkast i form af Nexo Tokens har en værdi på tidspunktet, hvor afkastet retserhverves, så skal denne værdi beskattes efter statsskattelovens § 4.

Til Spørgers bemærkninger til høringssvaret bemærker Skattestyrelsen, at det ikke ses at have betydning for tidspunktet for retserhvervelse af aktivet, om afkastet modtages vederlagsfrit, og at dette alene har betydning for opgørelsen af anskaffelsessummen for aktivet. Derudover bemærker Skattestyrelsen, at retserhvervelsestidspunktet i et tilfælde som det foreliggende må anses for tildelingstidspunktet, se herunder SKM2022.323.SR.

Videre bemærker Skattestyrelsen, at SKM2018.104.SR omhandlede en situation, hvor spørgeren som ejer af x antal Bitcoins vederlagsfrit fik tildelt et tilsvarende antal Bitcoin Cash som følge af en hard fork, dvs. en form for spaltning eller forgrening af Bitcoins, hvilket modsætningsvist ikke blev vurderet som et afkast af Bitcoins. Skatterådet fandt i den pågældende sag, at tildelingen af Bitcoin Cash var skattefri for spørgeren på tildelingstidspunktet, idet tildelingen måtte anses som en del af de allerede købte Bitcoins og dermed også anskaffet med samme hensigt. Da der således ikke ved splittet var tale om afståelse, indebar splittet, at indehaveren af pågældende Bitcoins blot fik tildelt en tilsvarende andel af de nye Bitcoins (Bitcoin Cash), som indehaveren havde af Bitcoins. (Bitcoin Cash anses for at være købt samtidig med de oprindelige Bitcoins).

Dette kan ikke sammenlignes med nærværende sag, hvor man indskyder kryptovaluta på en tjeneste med henblik på at genere et afkast ("forrentning") på baggrund af sit indskud. Allerede derfor kan administrativ praksis vedrørende erhvervelse af Bitcoin Cash på baggrund af en konkret hard fork, og som var genstand for behandling i SKM2018.104.SR, ikke anvendes analogt på nærværende sag.

De anførte bemærkninger ændrer derfor ikke Skattestyrelsens indstilling.

Skattestyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at der kan svares bekræftende på spørgsmålet.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at afkast på EURx stablecoin, på tjenesten Nexo.io, skal kvalificeres som renter, når afkastet er i form af Nexo Tokens.

Begrundelse

Skattestyrelsen fandt i spørgsmål 4, at afkastet i form af Nexo Tokens er indkomst efter statsskattelovens § 4.

Af statsskattelovens § 4, sk. 1, litra e, fremgår nærmere, at renteindtægter er skattepligtige. Renteindtægter er kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 1. Der findes ikke en definition af rentebegrebet i dansk skattelovgivning. Der har derimod udviklet sig en skatteretlig definition i retspraksis, hvorved der ved den skattemæssige definition af renter forstås et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition, se Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.1.1.

For at der kan siges at være tale om renter, skal der således foreligge et gældsforhold mellem parterne, hvor kreditor, der modtager rentebetalingen, har en pengefordring på debitor. Som sagen foreligger oplyst, herunder at der hverken sker udlån, lån til eje eller afståelse mv. af de pågældende Nexo Tokens, ses der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke at foreligge et pengekrav, der udspringer af et gældsforhold mellem Spørgeren og administrator Nexo.io.

På baggrund af ovenstående, er det Skattestyrelsens opfattelse, at det pågældende afkast af Nexo Tokens på platformen Nexo ikke kan anses for renter af en pengefordring. Afkastet skal som anført i spørgsmål 4 beskattes efter statsskattelovens § 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Nej"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 - 5

Lovgrundlag

Kursgevinstlovens § 1

§ 1 Denne lov omfatter

1)  gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve,

2) gevinst og tab ved frigørelse for gæld og

3) gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de regler, der gælder for det underliggende aktiv.

Stk. 2. Uanset ligningslovens §§ 16 A og 16 B skal afdrag på og afståelsessummer for fordringer på koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, behandles efter reglerne i denne lov.

Stk. 3. Loven omfatter ikke gevinst og tab på fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avance ved salg af fast ejendom, der henhører til den skattepligtiges næringsvej, jf. statsskattelovens § 4, jf. § 5 a.

Stk. 4.Loven omfatter endvidere ikke gevinst og tab på konvertible obligationer og præmieobligationer

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

(…)

e) af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter, så og af udestående fordringer og af kapitaler, udlånte her i landet eller i udlandet, med eller uden pant, mod eller uden forskrivning. Som udbyttet af aktier og andelsbeviser skal anses alt, hvad der af vedkommende selskab er udbetalt aktionærer eller andelshavere som en del af det af selskabet i sidste eller i tidligere regnskabsår indtjente overskud, hvad enten udbetalingen finder sted som dividende, som udlodning ved selskabets likvidation eller lignende eller ved udstedelse af friaktier. Friaktier, der tildeles et selskabs aktionærer, bliver at henregne til modtagerens indkomst med et beløb, svarende til deres pålydende, og i tilfælde, hvor aktier udstedes mod vederlag, som dog er mindre end deres pålydende, skal et beløb, svarende til forskellen mellem tegningskursen og aktiernes pålydende, ligeledes medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst

Statsskattelovens § 5

Til indkomsten henregnes ikke:

a) formueforøgelse, der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi -, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne. Ved salg af fast ejendom samt aktier og lignende offentlige værdipapirer, der er indkøbt efter 1. januar 1922, anses spekulationshensigt at have foreligget, når salget sker inden 2 år efter erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være tilfældet

Personskattelovens § 4, stk. 2

Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af

2) skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven

Praksis

SKM2022.323.SR

Sagen omhandlede den skattemæssige opgørelse af staking rewards af kryptovalutaen Titano. Spørgeren investerede i et autostakingprodukt, hvor der automatisk blev tilskrevet afkast i form af rewards med en fast procent og på faste tidspunkter til indskyderens wallet. Spørgerens sædvanlige kryptoberegninsprogram kunne ikke registrere, når de pågældende rewards blev tildelt. Spørgeren anmodede derfor om, at det kunne bekræftes, at han kunne opgøre værdien af de indgåede rewards én gang ugentligt med den højeste værdi for den pågældende valuta i løbet af ugen.

Skatterådet besvarede spørgsmålet benægtende, idet værdien for de enkelte modtagne aktiver skulle opgøres aktiv for aktiv på retserhvervselstidspunktet/tildelingstidspunktet.

SKM2022.300.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at opgørelsen af selskabets fortjeneste eller tab ved investeringer i stablecoins skulle opgøres efter realisationsprincippet. Skatterådet fandt, at de omhandlede stablecoins havde samme karakteristika som finansielle kontrakter, og derfor skulle beskattes efter kursgevinstlovens § 29 om finansielle kontrakter. Af samme lovs § 33 følger, at gevinst og tab på sådanne kontrakter opgøres efter lagerprincippet.

SKM2022.92.SR

Skatterådet fandt, at perpetual futures og quarterly futures, hvor det underliggende aktiv er værdien på kryptovalutaer, er omfattet af reglerne i kursgevinstlovens § 29 for finansielle kontrakter, og at investeringen i disse kontrakter kan ske gennem et anpartsselskab.

SKM2021.449.SR

Skatterådet fandt, at afkast i form af kryptovaluta af indskud i kryptovaluta på en A konto skulle anses som afkast efter statsskattelovens § 4, der ikke er renter, og som dermed skulle henføres til den personlige indkomst og ikke til kapitalindkomsten. Derudover fandt Skatterådet, at et værdipapir, der fulgte kursen på Bitcoins, skulle anses for en struktureret fordring, der skulle beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter i kursgevinstlovens § 29.

SKM2021.291.SR

Af begrundelsen fremgår bl.a.:

"Tilsvarende må de omhandlede utility tokens, der ikke udgør pengefordringer, gæld, finansielle kontrakter eller ejerandele mv., men som typisk består af omsættelige, virtuelle aktiver, der modtages som vederlag for indskud i forbindelse med crowdfunding af en såkaldt ICO (Initial Coin Offering), og som i det konkrete tilfælde efter det oplyste ikke giver modtageren nogen rettigheder i forhold til den pågældende ICO, tillige anses for formuegenstande. Dette indebærer, at den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved handel hermed omfattes af reglerne i statsskatteloven."

SKM2018.130.SR

Skatterådet fandt bl.a., at gevinst og tab ved afståelse af bitcoins og ether skulle medregnes til den skattepligtige indkomst i situationer, hvor køb og salg var foretaget med spekulationshensigt, og hvor bitcoins og ether var handlet på termin.

SKM2018.104.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gevinst ved afståelse af bitcoins var indkomstopgørelsen uvedkommende, idet erhvervelsen ansås for sket med spekulationshensigt. Skatterådet kunne bekræfte, at tab ved afståelse af bitcoins erhvervet med spekulationshensigt var fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst.

SKM2017.520.SR

Skatterådet fandt, at Spørgerens gevinst og tab på den digitale valuta Bookcoins skal beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, idet Bookcoins må anses for en struktureret fordring omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.  Derudover fandt Skatterådet, at Bookcoins ikke er en officiel valuta, der kan bruges ved opgørelsen af skatteregnskabet, jf. skattekontrollovens § 3 C.

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.1.1 Hvad er renteindtægter?

Ved renter forstås et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld for at stille kapital til disposition.

Ved vurderingen af, om en rente opfylder rentedefinitionen, lægges der vægt på, om renten bliver fastsat forud for den periode, som den vedrører. Det forhold, at forrentningen eventuelt kan bortfalde helt eller delvis, ændrer ikke herved, se SKM2014.711.SR. Hvis afkastet først fastsættes efter begyndelsen af den periode, den vedrører, er der ikke tale om en rente, men en kursgevinst.

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.11.2.1 Hvad er renteudgifter?

Regel (definition)

Hverken statsskatteloven eller anden skattelovgivning indeholder en definition af, hvad renteudgifter er, men praksis har skabt en almindelig rentedefinition.

Ved renteudgifter forstås et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld for at stille kapital til disposition.

Ved vurderingen af, om renten opfylder rentedefinitionen, lægges der vægt på, at renten fastsættes forud for den renteperiode, som den vedrører. Hvis afkastet først fastsættes efter begyndelsen af den periode, den vedrører, er der ikke tale om en renteudgift, men et kurstab.