Dato for udgivelse
01 Feb 2023 11:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
23-0075395
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
3823 19 90  70 Tekst ændret til:
- - - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g og med et forhold mellem frie fedtsyrer og triglycerider (»degree of split«, DoS) på mindst 97 %, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder

95 Tekst ændret til:
- - - - - - Fedtsyrer med en kulstofkædelængde på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med en jodværdi på under 105 g/100 g og med et forhold mellem frie fedtsyrer og triglycerider (»degree of split«, DoS) på mindst 97 %, herunder enkelte fedtsyrer (også kaldet "pure cut") og blandinger, der indeholder en kombination af to eller flere kulstofkædelængder
16.02.2023
0710 80 95 75 - - - Behen (Moringa oleifera) 14,4%
0807 19 00  60 Udgår
0810 90 20 30 - - - Granadil og passionsfrugt (Passiflora ligularis og Passiflora edulis) 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2023) som forventes udsendt ultimo marts 2023.