Dato for udgivelse
31 Jan 2023 14:42
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår én kinesisk eksporterende producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/185 offentliggjort i EU-tidende L 26 af 30. januar 2023 indledt en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) for så vidt angår én kinesisk eksporterende producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er beskrevet i artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2023/185.

Forordningen træder i kraft den 31. januar 2023.