Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2020.124.BR: Fuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering

Østre Landsret
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.53.ØLR: Fuld skattepligt – fri sommerbolig
Journal-nr. for landsretten
BS-2150/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen