Dato for udgivelse
24 jan 2023 09:22
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0122403
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse aluminiumshjul med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2023/112 offentliggjort i EU-tidende L 18 af 19. januar 2023 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse aluminiumshjul (toldtariffens pos. 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 og 8708 70 50 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016//1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2023/112.

Forordningen trådte i kraft den 20. januar 2023.