Byretsdato
11 Dec 2020 02:03
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.38.BR: Beskatning af indsætninger på bankkonto – optagelse og tilbagebetaling af lån - in dubio pro reo
Journal-nr. for byretten
BS-33585/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen