Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
02 Jul 2021 23:19
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.405.BR: Nægtelse af fradrag for driftsomkostning
Journal-nr. for byretten
BS-10493/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen