Byretsdato
16 nov 2021 09:45
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.637.BR: Tab på renteswapaftale var ikke fradragsberettiget, og EU-retten var ikke tilsidesat
Journal-nr. for byretten
BS-355/2015
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen