Opdateret
23 Jan 2023 12:48
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Adgangen til indberetning til eIndkomst via Sterling File Gateway med FTP med VPN ophører i 2023.

Adgangen bliver lukket 1. september 2023. Det betyder, at der skal skiftes til en anden integrationsform for at kunne indsende og afhente filer fra Sterling File Gateway.

Der er sendt informationsbrev til berørte brugere.

Har I ikke modtaget et informationsbrev og benytter I FTP med VPN til indberetning mm., kan der rettes henvendelse til ei_udstilling@ufst.dk