SKM-nr for skatterådet
SKM2017.291.SR: Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
Journal-nr. for Skatterådet
15-3051358
Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
01 Dec 2021 15:43
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.715.BR: Virksomhedsskatteordning – sikkerhedsstillelse – sædvanlig forretningsmæssig disposition
Journal-nr. for byretten
BS-12631/2019-VIB
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen