Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
03 Mar 2022 19:50
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.137.BR: Erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for tab – K/S
Journal-nr. for byretten
BS-8878/2018-KBH

Østre Landsret
Landsretsdato
16 Mar 2023 10:26
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen