Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
31 Mar 2022 18:34
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.469.ØLR: Kildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.456.HR: Kildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c – kildeskattelovens § 69, stk. 1
Journal-nr. for højesteret
34/2022
Højesteretsdato
30 Jun 2023 10:05
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen