Østre Landsret
Landsretsdato
22 jan 2020 16:28
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.67.ØLR: Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.267.HR: Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi
Journal-nr. for højesteret
22/2020
Højesteretsdato
26 apr 2021 16:28
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen