Indhold

SEL § 17 A, stk. 3, nr. 1-14, indeholder en opregning af, hvilke selskaber, der anses for finansielle selskaber, og dermed er omfattet af den forhøjede indkomstskat.

Fælles for de omfattede, finansielle selskaber er, at

 1. de er undergivet Finanstilsynets tilsyn efter lov om finansiel virksomhed eller de speciallove, der gælder for særlige typer af finansielle virksomheder, og
 2. virksomheden udøves i enheder, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder

 • Pengeinstitutter - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 1 (C.D.2.4.9.2.1)
 • Realkreditinstitutter - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 2 (C.D.2.4.9.2.2)
 • Investeringsfovaltningsselskaber - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 3 (C.D.2.4.9.2.3)
 • Forsikringsselskaber - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 4 (C.D.2.4.9.2.4)
 • Fondsmæglerselskaber - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 5 (C.D.2.4.9.2.5)
 • E-pengeinstitutter - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 6 (C.D.2.4.9.2.6)
 • Betalingsinstitutter - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 7 (C.D.2.4.9.2.7
 • Virksomheder med begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge eller udbyde betalingstjenester - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 8 (C.D.2.4.9.2.8)
 • Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 9 (C.D.2.4.9.2.9)
 • Ejendomskreditselskaber - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 10 (C.D.2.4.9.2.10)
 • Skibsfinansieringsinstitut - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 11 (C.D.2.4.9.2.11)
 • Forbrugslånsvirksomheder - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 12 (C.D.2.4.9.2.12)
 • Finansiel virksomhed, der udøves i et fast driftssted - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 13 (C.D.2.4.9.2.13)
 • Udenlandske selskaber og faste driftssteder, der indgår i international sambeskatning - SEL § 17 A, stk. 3, nr. 14 (C.D.2.4.9.2.14)
 • Finansielle virksomheder, der ikke omfattes af reglerne (C.D.2.4.9.2.15)