Dato for udgivelse
13 jan 2023 11:02
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0548931
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse hjul af aluminium med oprindelse i Marokko.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/99 offentliggjort i EU-tidende L 10 af 12. januar 2023 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse hjul af aluminium (toldtariffens pos. 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 50 15 og 8708 70 50 50) med oprindelse i Marokko (MA).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning henvises til teksten i (EU) 2023/99.

Forordningen træder i kraft den 13. januar 2023.