Sagsnummer
21-0107051
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 13. februar 2023 skal alle EU-medlemslande have opdateret EMCS til ny version (4.0). I dette nyhedsbrev bliver der orienteret om de vigtige ændringer, som får betydning for virksomheder, som anvender EMCS.


EMCS (Excise Movement and Control System) bliver opdateret den 13. februar 2023, hvor nye regler træder i kraft.

Din virksomhed kan være berørt af ændringerne

Hvis du bruger EMCS eller blanket 22.069 til forsendelser mellem EU-lande, kan du i dette nyhedsbrev læse om, hvordan du forbereder dig til 
versionsopdateringen. Hvis du ikke bruger blanket 22.069 eller EMCS, kan du se bort fra dette nyhedsbrev.

Du skal nu registrere beskattede forsendelser i systemet EMCS

Papirblanket 22.069 bliver digital. Derfor skal du fremover bruge EMCS, når du skal registrere beskattede forsendelser af dine harmoniserede punktafgiftspligtige varer (øl, vin, spiritus, tobak og mineralolier).

Du finder blanket 22.069 på skat.dk/blanket22069.

Du skal være registreret for at foretage beskattede forsendelser i EMCS

Som noget nyt skal du være registreret som autoriseret modtager og/eller autoriseret afsender. Med autoriseringerne kan vi skelne mellem vareforsendelser i EMCS, som allerede er beskattet, og vareforsendelser under afgiftssuspension. Det vil sige, at en autoriseret afsender kun kan sende til en autoriseret modtager.

Bliv registreret som autoriseret modtager og afsender fra 1. januar 2023

For at du kan foretage beskattede forsendelser, skal du registrere dig som autoriseret modtager og/eller autoriseret afsender. Det gør du ved at udfylde en registreringsblanket for den punktafgift, du søger om at blive autoriseret modtager og/eller autoriseret afsender for.

De opdaterede blanketter er tilgængelige fra 1. januar 2023, og kan allerede i december 2022 være opdateret. Du kan se, at en blanket er opdateret, hvis formålsbeskrivelsen for en blanket indeholder info om beskattede forsendelser.

Du finder blanketterne herunder og på skat.dk/blanketter:

Vi anbefaler, at du registrerer dig i god tid, hvis du vil være klar inden den 13. februar 2023.

Verificer afgiftsnumre på SEED on Europe

Som noget nyt kan du nu tjekke, at din varemodtager kan modtage beskattede forsendelser. På SEED-on-Europa på EU-kommissionens hjemmeside kan du sikre dig, at varemodtager er berettiget til at få varerne sendt beskattet eller ubeskattet. Bemærk, at der højest kan verificeres 10 afgiftsnumre i den samme ansøgning.

Registrer, og betal som autoriseret modtager eller afsender

Når du har kvitteret for en forsendelse, som er beskattet i afsenderlandet, skal du indberette og betale, som du plejer i TastSelv Erhverv. I TastSelv Erhverv kan du se, at du er registreret som autoriseret modtager. Her skal du indberette din afgift eller 0-indberette, hvis der ikke har været aktivitet i den pågældende periode.

Afsender kan søge om godtgørelse for afgiften for forsendelsen i afsenderlandet. Hvis du er autoriseret afsender, kan du søge om godtgørelse via godtgørelses-blanketten, som du finder på skat.dk/blanket29002.

Midlertidig registrering, når du forhåndsanmelder en konkret forsendelse

Hvis du undtagelsesvis sender harmoniserede punktafgiftspligtige varer, hvor forsendelsen er beskattet, kan du bruge de nye registreringstyper midlertidig au-toriseret afsender og midlertidig autoriseret modtager. I stedet for at registrere dig til at bruge EMCS og at registrere punktafgift i TastSelv Erhverv, kan du forhåndsanmelde den enkelte forsendelse og afregne afgiften. Hvis du er midlertidig autoriseret afsender, kan du få godtgørelse for din afgift, fordi varerne overgår til forbrug i et andet land.

Du kan læse mere om midlertidig registrering til forsendelse af harmoniserede punktafgiftspligtige varer på Køb af varer fra EU-lande.

Udskift skemaer, hvis du bruger B2B-løsning

Hvis du fortsat kun vil bruge EMCS via skat.dk (TastSelv Erhverv-løsningen), kan du gå videre til næste afsnit.

Hvis din virksomhed har integreret EMCS i jeres eget system (B2B-løsningen), skal du udskifte de nuværende skemaer til de nye skemaer, så du kan sende og modtage beskeder i det nye format fra den 13. februar 2023.

De nye B2B-skemaer ligger allerede klar, og du finder dem på github.com/skat:

Efter 13. februar 2023 erstattes ovenstående med gældende skemaer til B2B.

Du kan bruge EMCS via skat.dk, hvis du ikke når at udskifte skemaerne inden den 13. februar 2023.

Du kan finde en vejledning til at bruge B2B-løsningen på skat.dk/emcs.

Nødprocedure på EMCS

Hvis EMCS ikke er tilgængelig, og du skal registrere ubeskattet eller beskattet forsendelse, kan du bruge nødprocedureblanketterne: 22.074 - 22.079, som du finder på skat.dk/blanketter.

Tilladelsen til nødprocedure fremgår på Driftsmeddelelser.

Skriv platograd for øl

Hvis du i EMCS vælger et EU-land, der anvender platograd (indbrygningsgrad for øl i beregning af afgift), vil der være et obligatorisk felt for platograd, som du skal udfylde.

Vær opmærksom på, at platograd kun skal udfyldes, hvis man sender til lande, som har krav på at få oplyst indbrygningsgrad. Hvis ikke, skal feltet ikke udfyldes. Der opstår fejl, hvis du udfylder, og landet ikke anvender platograd.

Liste over lande, som anvender platograd, og hvor feltet derfor skal udfyldes:
Landekode Land
AT Austria
BE Belgium
BG Bulgaria
CZ Czech Republic
DE Germany
EL Greece
ES Spain
IT Italy
LU Luxemburg
MT Malta
NL Netherlands
PL Poland
PT Portugal
RO Romania

Brutto- og nettovægt bliver til brutto- og nettomasse

Brutto- og nettovægt i EMCS ændres til brutto- og nettomasse. Nedenfor kan du se, hvordan du fremover skal skrive det:

  • Hvis en masse er større end 1 kg, kan du afrunde til nærmeste kg.
  • Hvis en masse er mindre end 1 kg, skal det skrives i decimaltal med punktum. Her er eksempler på, hvordan du angiver masse for pakker mindre end 1 kg:
    • 123 gram skal skrives 0.123
    • 3 gram og 40 milligram skal skrives 0.00304
    • 654 milligram skal skrives 0.000654

Giv flere oplysninger om dine alkoholholdige drikkevarer, når du opretter en forsendelse

Når du opretter en forsendelse, skal du skrive varens produktnavn. Skriv også alder eller modningsperiode, hvis det står i varens beskrivelse eller mærkning. Det skal fremgå tydeligt, hvad alkoholprocenten er. Skriv kun alkoholprocenten i tal uden procenttegn.

Opdatering af produkt- og KN-koder i EMCS og i nødprocedureblanketter

I skemaet nedenfor kan du se de nye produkt- og KN-koder, som vil gælde fra den 13. februar 2023:

Produktkode

KN-kode

KN-kodebeskrivelse

E200     15180095     Uspiselige blandinger eller præparater af animalsk eller af animalsk og vegetabilsk fedt og olier og deres fraktioner
22082012 Cognac opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
22082014  Armagnac opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
S200 22082016 Brandy de Jerez opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
S200 22082018     Brandy eller weinbrand opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder. Gælder ikke Brandy de Jerez
S200 22082019     Spiritus opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder. Gælder ikke cognac, armagnac, brandy eller weinbrand
22082026     Grappa opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
S200 22082028     Spiritus opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder. Gælder ikke grappa
22082062     Cognac opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere end 2 liter
S200 22082066      Brandy eller weinbrand opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af mere end 2 liter
S200 22082069     Spiritus opnået ved destillation af druevin i beholdere med indhold af mere end 2 liter. Gælder ikke cognac, brandy eller weinbrand
22082086     Grappa opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere end 2 liter
S200 22082088     Spiritus opnået ved destillation af drue pomace i beholdere med indhold af mere end 2 liter. Gælder ikke grappa
E410 27101250     Andre varer, med blyindhold over 0,013 g pr. liter
E470     27101966      Brændselsolie med indhold af svovl, ikke indeholdende biodiesel, med over 0.1 vægtprocent, men ikke over 0.5 vægtprocent
E470     27101967      Brændselsolie med indhold af svovl, ikke indeholdende biodiesel, med over 0.5 vægtprocent
E430, E440  27102016 Gasolier med indhold af svovl indeholdende biodiesel over 0.001 vægtprocent men ikke over 0.1 vægtprocent
27102032    Brændselsolie med indhold af svovl indeholdende biodiesel ikke over 0.5 vægtprocent
27102038     Brændselsolie med indhold af svovl indeholdende biodiesel over 0.5 vægtprocent

Nedenfor ser du de koder, der forsvinder og ikke længere kan bruges fra den 13. februar 2023:

Produktkode    

KN-kode

KN-kodebeskrivelse

S200 22082027     Brandy de Jerez - I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
S200 22082029   Spiritus opnået ved destillation af druevin eller drue pomace i beholdere af 2 liter eller derunder. Gælder ikke Cognac, Armagnac, Grappa og Brandy de Jerez
S200 22082040     Rådestillat - I beholdere med indhold over 2 liter
S200 22082064     Armagnac ikke rådestillat - I beholdere med indhold over 2 liter
S200 22082087     Brandy de Jerez - ikke rådestillat - I beholdere med indhold over 2 liter
S200     22082089     Spiritus opnået ved destillation af druevin eller drue pomace i beholdere af mere end 2 liter. Gælder ikke Cognac, Armagnac, Grappa og Brandy de Jerez
E410     27101251     Andre varer, med blyindhold over 0,013 g pr. liter med oktantal (RON) under 98
E410     27101259     Andre varer med blyindhold over 0,013 g pr. liter med oktantal (RON) 98 og derover
E470     27101964     Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtprocent
E470     27101968     Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent
E430, E440    27102015     Gasolier med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent

E430, E440  
27102017      Gasolier med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægt-procent
E470     27102031      Brændselsolier med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent
E470 27102035     Brændselsolier med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtprocent
E470 27102039      Brændselsolier med indhold af svovl over 1 vægtprocent

Tjek status på dine forsendelser uden login

Husk, at du fortsat kan tjekke status over dine forsendelser i EMCS uden at logge på via EU-servicen ARC Follow-up. Læs mere på skat.dk/arc-follow-up.

Love og regler

De nye regler står i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Du finder loven på retsinfo.dk ved at søge på nr. og årstal.

Har du spørgsmål?  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 28 10.

Læs mere om EMCS på skat.dk/emcs.  

Venlig hilsen
Skattestyrelsen