Indledning

På et ekstraordinært energirådsmøde den 30. september 2022 vedtog EU-landene en rådsforordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen har virkning fra og med den 1. december 2022, og for at understøtte dens gennemførelse er der vedtaget supplerende dansk lovgivning. Forordningen består af tre hovedelementer:

  • Reduktion af elforbrug,
  • solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne og
  • obligatorisk indtægtsloft for visse el-producenter.

Forordningen indfører et obligatorisk indtægtsloft på 180 euro pr. MWh for de realiserede markedsindtægter ved elproduktion i perioden 1. december 2022 til 30. juni 2023. Medlemsstaterne skal sikre loftets gennemførelse. Indtægtsloftet er rettet mod de el-producenter, der vurderes at tjene ekstraordinære indtægter på høje elpriser, fordi de producerer strøm fra energikilder med omkostninger under markedsprisen.

Forordningen giver mulighed for en række nationale frihedsgrader i gennemførelsen af indtægtsloftet, herunder bl.a. mulighed for at undtage mindre anlæg og forhøjelse af indtægtsloftet under visse forudsætninger med mere.

Rådets forordning (EU) 2022/1854 af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser suppleres af lov nr. 456 af 2. maj 2023 om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven) (i det følgende ITL).

EU-forordningen, loven og lovforslaget (L 68) kan tilgås via skat.dk/indtægtsloft-elproducenter..

Indhold

Afsnittet indeholder