SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2022.543.LSR: Skattepligtig rejsegodtgørelse - Pilot
Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
23 Dec 2022 13:04
Byretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for byretten
BS-54341/2022-ARH
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen