Dato for udgivelse
09 jan 2023 12:42
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
23-0027344
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye Forklarende bemærkninger og ophævelse af forordning 


Kommissionen har vedtaget tilføjelser til forklarende bemærkninger til KN vedrørende tariferingen af cenosfærer (KN-underposition 2621 90 00 og 6806 20 90). Teksterne er offentliggjort i EU tidende C 497 af 30. december 2022.

På baggrund af en tariferingsudtalelse fra HS-komiteen har Kommissionen desuden vedtaget ophævelse af forordning 761/2014 vedrørende et produkt til vask af hår og hud. Efter den nu ophævede forordning skulle en sådan vare tariferes under KN-kode 3401 30 00. Fremover vil en sådan vare skulle tariferes under KN-kode 3305 10 00 i overensstemmelse med tariferingsudtalelsen fra HS-komiteen. Forordningen 2023/3 er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 1 af 3. januar 2023 og træder i kraft 23. januar 2023.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering