SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2023.80.LSR: Fradrag for afholdte udgifter til udvikling af en app
Placering af byretten
Retten i Svendborg
Byretsdato
19 Sep 2023 11:59
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-53623-2022-SVE

Østre Landsret
Landsretsdato
19 Sep 2023 16:51
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen